Plán obnovy a odolnosti

Jeden z hlavných zdrojov financovania Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy je Plán obnovy a odolnosti. Komponent 17 financuje realizáciu dvoch reforiem a dvoch investícií.

Vyhodnotenie eGOV na Slovensku

Vízia a stratégia Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy bola vypracovaná na základe údajov. Najhlavnejšie štatistiky si môžete prečítať tú aby ste sa dozvedeli ako je na tom Slovensko v DESI indexe alebo v eGOV benchmarku


Prioritné životné situácie – návrh

Dôležitým nástrojom implementácie NKIVS je sústredenie IT zdrojov na zlepšovanie elektronických služieb pre občanov a podnikateľov.

Vyhodnotenie politiky digitalizácie v EÚ

Obsahuje analýzu stratégie Berlínskej deklarácie a Digitálneho kompasu do roku 2030, dokumentov na EÚ úrovni, ktoré určujú budúcu stratégiu Európskej komisie v oblasti digitalizácie.


Reportovací systém NKIVS – návrh

Bol vytvorený za účelom sledovania pokroku dosahovaných cieľov prostredníctvom sledovania merateľných ukazovateľov pre jednotlivé ciele, ktoré boli definované v NKIVS

Vyhodnotenie NKIVS 2016

Pripravujeme ……